top of page

Stichting Mensen Dingen

Stichting MENSEN DINGEN organiseert evenementen, workshops en andere activiteiten met en voor in nood verkerende mensen. De stichting zet zich in om de in problemen geraakte medemens te helpen, te steunen en te begeleiden op sociaal en cultureel maatschappelijk gebied.

 

Onze organisatie zet zich in om diverse (culturele) groeperingen bij het project / de activiteit te betrekken.

Bij het uitvoeren van het project / de activiteit, wordt zorg gedragen voor het voorkomen en het tegengaan van discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid ras, geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook.

 

Doelstelling

Stichting MENSEN DINGEN weet dat een sociale en creatieve samenleving mogelijk is. Ze zien dat er veel mensen zijn die actief werken aan nieuwe of verbeterde oplossingen voor een betere wereld. De stichting steunt ook andere ondernemende organisaties die gericht zijn op het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van projecten en evenementen. Voor alle door de Stichting ondersteunde initiatieven geldt dat ze onvoorwaardelijk zijn in hun doel om een bijdrage te leveren aan de veilige, saamhorige,groene, sociale en creatieve samenleving.

 

Geschiedenis

Stichting Mensen Dingen is in november 2013 opgericht. Heeft eigenlijk geen lange geschiedenis. Maar wel een lange voorgeschiedenis. Oprichtster Ana Paula van Son  heeft in het verleden al veel indicatieve evenementen bedacht en opgestart in Nederland waaronder Lelystad, Music Contest, Run to Culture avond programma van de Zeebodemloop,  Jamsessions@Lelystad, Time for Karaoke, Pantoffelzondag, GoednieuwsKrant, Nu ander Nieuws, Nieuwjaarsduik, Kerststal, Horecaprijs Lelystad en Blues Festival Lelystad. Ook alle  nieuwe projecten zijn door haar bedacht.

 

Projecten

 

Aan Tafel

Is een project opgezet om gezinnen, die aantoonbaar onder de armoedegrens leven, een gezellige en gastronomische avond/dag kosteloos aan te bieden.

 

Sponsor projecten voor andere organisaties

De stichting biedt ook facilitaire ondersteuning aan lokale verenigingen en stichtingen .

schillende locaties .

bottom of page