top of page

Stichting MENSEN DINGEN organiseert evenementen, workshops en andere activiteiten met en voor in nood verkerende mensen. De stichting zet zich in om de in problemen geraakte medemens te helpen, te steunen en te begeleiden op sociaal en cultureel maatschappelijk gebied.

 

Onze organisatie zet zich in om diverse (culturele) groeperingen bij het project / de activiteit te betrekken.

Bij het uitvoeren van het project / de activiteit, wordt zorg gedragen voor het voorkomen en het tegengaan van discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid ras, geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook.

Lees verder

bottom of page